logo vzjes

Uniek sponsorproject voor verenigingen in Ooststellingwerf

Voorwaarden VZ-jes sponsorproject

 • Het VZ-jes sponsorproject is een uniek sponsorproject van Albert Heijn Oosterwolde voor verenigingen
 • De verenigingen kunnen op ieder gewenst moment van de looptijd van het project instappen of deelname beëindigen
 • Deelname aan het sponsorproject is voor alle verengingen in het verzorgingsgebied van Albert Heijn Oosterwolde en is pas geldig na het invullen en insturen van het online deelnameformulier en alleen als akkoord is gegaan met deze voorwaarden
 • Albert Heijn Oosterwolde kan bij misbruik van de actie of de actievoorwaarden besluiten om verenigingen uit te sluiten van deelname of deze tijdens de looptijd te royeren
 • De spaarkaarten met het Verenigingsdeel kunnen uitsluitend ingeleverd worden bij de deelnemende verenigingen en worden door de vereniging maandelijks ingeleverd bij Albert Heijn Oosterwolde
 • De ingeleverde spaarkaarten worden in een envelop bewaard tot 1 maand na uitkering van de eerst volgende sponsorbijdrage
 • Ingeleverde spaarkaarten zijn alleen geldig als de spaarzegels op de juist wijze zijn geplakt, afwijkende spaarkaarten worden ongeldig verklaard en hebben geen waarde meer
 • Het is voor de verenigingen toegestaan om (ludieke) acties te houden en leden te motiveren om te sparen
 • Gebruik van beschikbaar gesteld beeldmateriaal, het VZ-logo en het logo van Albert Heijn Oosterwolde is alleen voorbehouden aan deelnemende verenigingen en alleen ter promotie van het VZ-jes sponsorproject
 • 10% van het gespaarde saldo wordt afgeroomd van het spaarsaldo van de verenigingen en komt ten gunste van het project Buurtsportcoaches van Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf met als doel ouderen in beweging te krijgen en eenzaamheid te bestrijden
 • De VZ-jes sponsoractie loopt tot en met 31 december 2017, het Verenigingsdeel van de spaarkaarten dient uiterlijk 7 januari door de verenigingen te zijn ingeleverd
 • Uitkering van het sponsorbedrag vind twee maal per jaar plaats in juli 2017 en in januari 2018
 • Albert Heijn Oosterwolde mag namen van verenigingen gebruiken in haar communicatie omtrent het VZ-jes sponsorproject

Voorwaarden VZ-jes spaaractie

 • De VZ-jes spaaractie is een unieke spaaractie die alleen geldig is bij Albert Heijn Oosterwolde
 • Per bezoek aan Albert Heijn Oosterwolde met een minimale besteding van € 20,- wordt 1 spaarzegel verstrekt
 • Per 5 spaarzegels is een spaarkaart vol en geldig
 • De spaarzegels dienen op de juiste wijze op de spaarkaart te worden geplakt, afwijkende spaarkaarten worden ongeldig verklaard en hebben geen waarde meer
 • Een volle spaarkaart kan gedeeld worden in twee delen
  delen van de VZ jes spaarkaart
 • Het deel voor jeZelf heeft daarna alleen stickers met een blauwe achtergrond
 • De spaarkaarten voor jeZelf zijn op ieder gewenst moment te verzilveren voor de op dat moment lopende spaaractie of een op dat moment speciaal lopende aanbieding. Op voorgaande spaaracties of aanbiedingen kan na afloop hiervan geen aanspraak meer worden gemaakt
 • De spaarkaart voor jeZelf kan niet worden ingewisseld voor contant geld
 • Spaarzegels worden niet verstrekt op embalage/statiegeld, loterij- & tabaksartikelen, sterk alcoholische dranken, medicijnen en kindervoeding tot 1 jaar
 • De spaarzegels worden aan de kassa verstrekt tot en met 31 december 2017
 • De spaarkaarten voor jeZelf zijn te verzilveren tot en met 31 januari 2018
 • Het deel voor de Vereniging heeft daarna alleen stickers met een witte achtergrond
 • De spaarkaarten voor de Vereniging kunnen alleen bij de deelnemende verenigingen worden ingeleverd en niet bij Albert Heijn Oosterwolde